Personal

Rektor


Helena Karlsson - Stf. RektorFörskolan


         Helena Karlsson - utvecklingspedagog och biträdande rektor

Lotta Sipos - arbetslagsledare

Gunilla Malmborg

Helen Reuterwall

Theresa Padron

Anna Clifford

Matilda Stenbacks

Gunilla Arnberg

Anne-Marie Ammi Karlsson

Annika Hansson

Jannike Brankell Koskinen

Birgitta JensenGrundskola F-6


Anna-Maria Karlsson - Arbetslagledare

Maria Lundqvist - Förstelärare

Elin Norling

Peder Kjulin

Frida Thunholm

Emma Rundqvist

Helen Engström - Elevhandledare

Eva Källström - Elevhandledare

Matilda Gustavsson - Elevhandledare

Tina Wistrand - Elevhandledare

Adam Grahn - Elevhandledare


Fritidshem


Barbro Lekander - arbetslagsledare

Mathias Vestin

Lena ÅslinElevhälsa


Eje Lövdal - skolläkare (nås genom skolsköterska eller admin)

Inga-Lill Ellner - skolskötersta

Anna Westerling - skolkurator

Kicki Dunlop - speciallärare


Verksamhetsstöd


Josefine Hägg - Samordnare 

Anni Larsson - köksansvarig grundskolan

Agata Pernat - lokalvårdare

Carina Jansson - vaktmästare och arbetslagsledare
Mejladresser till våra anställda


fornamn.efternamn@vrenafriskola.se