Personal

Rektor


Johanna Karlsson


Bitr. rektor


Helena Karlsson - främst inriktad mot förskolanFörskolan


       

Lotta Sipos - arbetslagsledare

Theresa Padron

Anna Clifford

Matilda Stenbacks

Gunilla Arnberg

Anne-Marie Ammi Karlsson

Jannike Brankell Koskinen

Angelica Åström

Ida Ström

Åsa Johansson

Josefine HäggGrundskola F-6


Frida Thunholm - Arbetslagledare

Maria Lundqvist - Förstelärare

Anna-Maria Karlsson 

Peder Kjulin

Emma Rundqvist

Elin Norling 

Helen Engström - Elevhandledare

Eva Källström - Elevhandledare

Tina Wistrand - Elevhandledare

Lena Åslin - Elevhandledare


Fritidshem


Barbro Lekander - arbetslagsledare

Mathias VestinElevhälsa


Eje Lövdal - skolläkare (nås genom skolsköterska eller admin)

Susanne Spörk - skolskötersta

Helena Karlsson - specialpedagog

Robert Hammar - skolpsykologVerksamhetsstöd


Josefine Hägg - Samordnare och arbetslagsledare

Zanna Ydefalk - köksansvarig grundskolan

Agata Pernat - lokalvårdare

Carina Jansson - vaktmästare 
Mejladresser till våra anställda


fornamn.efternamn@vrenafriskola.se