Föreningen

Vrena friskola drivs som en ideell förening av huvudmannen Vrena friskoleförening.

Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.


Som medlem är du med och bidrar till att vi har en levande bygd, med en trygg skolgång för våra barn och ungdomar och ett attraktivt område att bo i för både nya och gamla familjer. Med hjälp av medlemsavgiften har vi möjligheten att ge barnen det lilla extra, såsom förmiddagsfrukt varje dag, som bidrar till att orken räcker till lärande och lek hela dagen. Har du några frågor, idéer eller vill vara med och bidra på något sätt så är du varmt välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna eller maila direkt till info@vrenafriskola.se.


Friskoleföreningens styrelse för 2022/2023 ser ut enligt följande:

Ordförande

Jenny Wevel

Vice Ordförande

Linn Cruz Tiger

Sekreterare

Matilda Ullberg

Kassör

Anette ForsbergBeatrice Sipöcz


Eva Carlsson


Lena Jansson


Therese Jansson

Vår historia

Vrena Friskola startade hösten 2012 efter kommunens beslut att flytta mellanstadiet från orten. Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena var stort och ortsborna bildade tidigt en förening med målet att driva en friskola i Vrena.

Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti 2012 öppnades skolans portar under högtidliga former!

Förutom styrelsen har många ortsbor bidragit i arbetet på flera olika områden. Många lokala sponsorer bidrog generöst i starten och bidragen användes för extra satsningar för eleverna.


Övriga ledamöter