Föreningen

Vi vill gärna ha fler medlemmar! Avgift är 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
Betalas lättast via bankgiro nr 817-5655 eller swish 123 022 31 23


Vrena Friskola drivs som ideell förening, Friskoleförenings styrelse för 2021/2022 ser ut enligt följande

Ordförande

Jenny Wevel

Vice Ordförande

Linn Cruz Tiger

Sekreterare

Eva Carlsson

Kassör

Eva CarlssonÖvriga ledamöter

Anette Forsberg


Beatrice Sipöcz


Lena Jansson


Matilda Ullberg


Päivi Hellberg

Vår historia

Vrena Friskola startade hösten 2012 efter kommunens beslut att flytta mellanstadiet från orten. Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena var stort och ortsborna bildade tidigt en förening med målet att driva en friskola i Vrena.

Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti 2012 öppnades skolans portar under högtidliga former!

Förutom styrelsen har många ortsbor bidragit i arbetet på flera olika områden. Många lokala sponsorer bidrog generöst i starten och bidragen användes för extra satsningar för eleverna.