Grundskola F-6

Vrena Friskola är en liten skola på landet som erbjuder en lugn miljö i vacker natur. Miljön på skolan präglas av trygghet och gemenskap, alla barn blir sedda för sin unika person.

Lärare, elever och föräldrar visar varandra respekt och tillit. Eleverna i Vrena Friskola känner framtidstro och engagemang för att vara med och bygga vårt globala och hållbara samhälle.

Nyfikenhet och glädje utgör en stor drivkraft när färdigheter, förmågor och kunskaper Lärs för Livet.

Ett av skolans trevliga klassrum

Skolans fina bibliotek

Skolan idag

Skolans arbete utgår från skollagen och rådande läroplan. Vi har mycket kompetenta lärare som uppfyller behörighetskraven.


Vi har en utmärkt skolmatsal som serverar goda hemlagade måltider från närbelägen restaurang (frukost, lunch och mellanmål).  


Områden som prioriteras är utomhuspedagogik och rörelse. Vrena Friskola vill också ligga i framkant när det gäller IT i undervisningen och därför görs fortlöpande satsningar inom det området.


Förutom att vi har nära till natur såsom skogar, ängar och sjöar har vi också en härlig skolgård med rika möjligheter till rörelse. Med ideella krafter utvecklar vi vår skolgård med ny utrustning som erbjuder varierad motorisk träning. På vintern "förvandlas" fotbollsplanen till isbana och skridskoåkning blir en naturlig del av idrotten, rasten och fritidstiden.


En del av lokalsamhället


Samarbete med företag och föreningar på orten berikar och utvecklar skolan, så även ideella insatser från privatpersoner. Det är något som vi är mycket tacksamma över. Ytterligare ett samarbete som vi värdesätter högt är det med andra friskolor. Vrena friskola har både pedagogiskt utbyte och elevsamarbete med Kvarsebo och Lästringe friskola (Blommenbergska).


Vår historia


Vrena Friskola startade hösten 2012 efter kommunens beslut att flytta mellanstadiet från orten. Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena var stort och ortsborna bildade tidigt en förening med målet att driva en friskola i Vrena.

Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti 2012 öppnades skolans portar under högtidliga former!

Förutom styrelsen har många ortsbor bidragit i arbetet på flera olika områden. Många lokala sponsorer bidrog generöst i starten och bidragen användes för extra satsningar för eleverna.

För att underlätta samarbetet mellan elever, föräldrar och skola använder vi det

webbaserade verktyget Unikum.

Där finns möjligheter att samarbeta kring mål, planer, dokumentation, kommunikation och kvalitet i skolan. Här kan du logga in:

Läsårstider


HT 2021

Tisdag 17 augusti - onsdag 22 december

Lov:

  • Höstlov, vecka 44, 1-5 november
VT 2022

Tisdag 11 januari - fredag 10 juni


Lov:

 • Sportlov vecka 8 21-25 februari
 • Påsklov vecka 15 11-18 april
 • Kristi himmelsfärd 26 maj
 • Klämdag fredag 27 maj
 • Nationaldagen måndag 6 juniYtterligare information om nästa läsår kommer senarePlanerings- och studiedagar

2021/2022


 • Måndag 16 aug 2021 - Samtliga verksamheter

 • Onsdag 15 sept 2021 -  Skolans verksamhet

 • Tisdag 23 nov 2021 - Samtliga verksamheter

 • Måndag 10 jan 2022 - Samtliga verksamheter

 • Måndag 7 mars 2022 - Skolans verksamhet

 • Torsdag 28 april 2022 - Samtliga verksamheter


 • Måndag 13 juni 2022 - Samtliga verksamheter

Ledighet


Om ni önskar ledigt för ert barn, se flik Dokumenten