Grundskola F-6

Vrena Friskola är en liten skola på landet som erbjuder en lugn miljö i vacker natur. Miljön på skolan präglas av trygghet och gemenskap, alla barn blir sedda för sin unika person.

Lärare, elever och föräldrar visar varandra respekt och tillit. Eleverna i Vrena Friskola känner framtidstro och engagemang för att vara med och bygga vårt globala och hållbara samhälle.

Nyfikenhet och glädje utgör en stor drivkraft när färdigheter, förmågor och kunskaper Lärs för Livet.

Ett av skolans  klassrum

Skolans bibliotek

Skolan idag

Skolans arbete utgår från skollagen och rådande läroplan. Vi har mycket kompetenta lärare som uppfyller behörighetskraven.


Vi har en utmärkt skolmatsal som serverar goda måltider tillagade i Stigtomta skolas kök. I matsalen serveras frukost, lunch och mellanmål.  


Områden som prioriteras är elevenas trygghet och hälsa.


Förutom att vi har nära till natur såsom skogar, ängar och sjöar har vi också en härlig skolgård med rika möjligheter till rörelse. Med ideella krafter utvecklar vi vår skolgård med ny utrustning som erbjuder varierad motorisk träning. På vintern "förvandlas" fotbollsplanen till isbana och skridskoåkning blir en naturlig del av idrotten, rasten och fritidstiden.


En del av lokalsamhället


Samarbete med företag och föreningar på orten berikar och utvecklar skolan, så även ideella insatser från privatpersoner. Det är något som vi är mycket tacksamma över.


Vår historia


Vrena Friskola startade hösten 2012 efter kommunens beslut att flytta mellanstadiet från orten. Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena var stort och ortsborna bildade tidigt en förening med målet att driva en friskola i Vrena.

Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti 2012 öppnades skolans portar under högtidliga former!

Förutom styrelsen har många ortsbor bidragit i arbetet på flera olika områden. Många lokala sponsorer bidrog generöst i starten och bidragen användes för extra satsningar för eleverna.

För att underlätta samarbetet mellan elever, föräldrar och skola/förskola/fritids använder vi Schoolsoft, här kan du logga in:


Läsårstider

 Läsårstider 2023/2024


Höstterminen 2023

 • Höstterminen startar 22 augusti.
 • Terminen avslutas de 21 december

 

Ledighet under terminen

 • Studiedag 26 september
 • Höstlov vecka 44 (30 oktober - 3 november)
 • Studiedag 30 november

 

Vårterminen 2024

 • Vårterminen startar 9 januari.
 • Terminen avslutas 14 juni.

 

Ledighet under terminen


 • Studiedag 6 februari
 • Sportlov vecka 8 (19 februari - 23 februari)
 • Långfredag 29 mars
 • Påsklov vecka 14 (1 april - 5 april)
 • 1 maj (en onsdag)
 • Kristi himmelsfärd 9 maj
 • Klämdag fredag 10 maj
 • Nationaldagen torsdag 6 juni
 • Skolavslutning fredag 14 juni

 

 

Fritids och förskola

 

Stängningsdagar

 

Måndagen den 21 augusti

Torsdagen den 30 november

Onsdagen den 13 mars

Måndagen den 17 juni

Läsårstider 2024/2025


HT 2024


 • Höstterminen startar tisdag 20 augusti.
 • Terminen avslutas fredag 20 december


Ledighet


 • Studiedag onsdag 18 september
 • Höstlov vecka 44 (28 oktober - 1 november)
 • Studiedag onsdag 20 november


VT 2025


 • Vårterminen startar onsdag 8 januari.
 • Terminen avslutas fredag 13 juni.


Ledighet under terminen


 • Sportlov vecka 8 (17 februari - 21 februari)
 • Studiedag onsdag 12 mars
 • Påsklov vecka 16 (14 april - 18 april)
 • Annandag påsk måndag 21 april
 • 1 maj (en torsdag)
 • Studiedag fredag 2 maj
 • Kristi himmelsfärd torsdag 29 maj
 • Klämdag fredag 30 maj
 • Nationaldagen fredag 6 juni
 • Skolavslutning fredag 13 juni


Stängningsdagar fritids/förskola

 

Ht 2024:

 

Stängningsdagar fritids:


 • Måndag 19 augusti
 • Onsdag 20 november

 

Stängningsdagar förskola:


 • Måndag 19 augusti
 • Måndag 30 september
 • Onsdag 20 november

 

 

Vt 2025:

 

Fritids:


 • Tisdag 7 januari
 • Tisdag 17 juni

 


Förskola:

 • Tisdag 7  januari
 • Måndag 17 mars
 • Tisdag 17 juni


Ledighet


Ansökan om ledighet för ditt barn görs i Schoolsoft