Fritids

- ”Det bästa med Fritids är att det finns många bra leksaker”


Liam 8 år

Skridskoåkning på isbanan på skolgården

Vårt fritidshem erbjuder barnen en meningsfull fritid och är ett stöd i deras utveckling. Vi arbetar aktivt för att få en väl fungerande barngrupp där alla accepteras som individer. Vi har både planerade och fria aktiviteter. Man kan göra saker tillsammans eller dra sig undan för att pyssla eller läsa. Inomhus har vi tillgång till byggrum, läsrum, pysselrum och ett stort allrum.


Skolgården inbjuder till klättring i både berg och träd. I skogen byggs det kojor i olika material.


Oavsett ålder är det mycket sport och lek på eftermiddagarna.


Fritidshemmet är öppet mellan kl. 7.30 och 16.30. De barn som kommer tidigare eller går senare får vara en stund på vår förskola. Frukost och eftermiddags mellanmål serveras i skolans matsal. 


Stängningsdagar fritids 2024/2025


Ht 2024:


Måndag 19 augusti

Onsdag 20 novemberVt 2025:


Måndag 7 januari

Tisdag 17 juni- ”Härlig personal och en fin skolgård med möjlighet till roliga lekar.”


Mamma 44 år