Förskola

Bild från  förskolan avd Pilgrimsbo

En vanlig dag på förskolan


06.00 Förskolan öppnar

07.30 Frukost i matsalen avd munter och fritids

07.30 Frukost i förskolans lokaler

08.00 Pedagogisk verksamhet ute eller inne

11.00-11.30 Lunch på förskolan för dem yngre

11.00-11.30 Lunch i matsalen för dem äldre

11.30 Aktiviteter och vila på avdelningen

Ca 13.00 Pedagogisk verksamhet fram till mellanmålet

14.00 Mellanmål i förskolan för de yngre

14.15 Mellanmål i förskolan för de äldre

15.00 Pedagogisk verksamhet ute eller inne

16.30 Samanslagning fritidshem och förskola

18.00 Förskolan stänger

Förskolan idag

Förskolan bedrivs för barn i åldrarna 1-5 år. På vår förskola vill vi att barnen ska uppleva lust, glädje och trygghet. Vi vill att barnens kreativitet ska utvecklas och att barnet ska känna sig värdefull och ”att jag kan”. Vårt mål är att ge varje barn möjligheter och förutsättningar till ett livslångt lärande.  Vi arbetar målinriktat med läroplanens olika målområden såsom språk, matematik, värdegrund, naturvetenskap, bygg och konstruktion. Vårt arbete är väl förankrat med förskolans läroplan
Vårt arbete

Vår stora förskolegård och Vrenas natursköna och omkringliggande miljöer används ofta för utforskande, upptäckande och lärande lek. I vårt arbetssätt är pedagogik utomhus tillsammans med barnet en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Arbetet med dokumentation tillsammans med barnen är verktyg som hjälper oss att synliggöra barnets lärprocesser och se varje barns intresse och nyfikenhet. Utifrån dokumentationen utvärderar vi verksamheten så att vårt arbetssätt och lärmiljöer främjar varje barns utveckling och lärande.

Genom lek och glädje sker utveckling. Här lär barnen av varandra i en tillåtande miljö och där de får möjlighet att engagera sig i meningsfulla aktiviteter, kreativt material och lärmiljöer som lockar och utmanar. Detta sker tillsammans med pedagoger som ser och uppmärksammar varje barn. 


Barnen i centrum

Ett gott bemötande och att ni får löpande information om barnets utveckling och lärande i vardagen är viktigt för oss. Det är även betydelsefullt att vi har barnens vårdnadshavares förtroende och att ni känner er trygga med att lämna ert barn hos oss.

- Hos oss är ditt barn i centrum.


Stängningsdagar läsåret 2023/2024

Fritids och förskola


Måndagen den 21 augusti

Torsdagen den 30 november

Onsdagen den 13 mars

Måndagen den 17 juni
Stängningsdagar förskola 2024/2025


Ht 2024:


Stängningsdagar förskola:


Måndag 19 augusti

Måndag 30 september

Onsdag 20 novemberVt 2025:


Förskola:

Måndag 7 januari

Måndag 17 mars

Tisdag 17 juni”När jag blir sedd, blir jag trygg,

när jag är trygg, vågar jag möta andra,

när jag möter andra lär jag mig.”