Grundskola F-6

Vrena Friskola är en liten skola på landet som erbjuder en lugn miljö i vacker natur. Miljön på skolan präglas av trygghet och gemenskap, alla barn blir sedda för sin unika person.


Lärare, elever och föräldrar visar varandra respekt och tillit. Eleverna i Vrena Friskola känner framtidstro och engagemang för att vara med och bygga vårt globala och hållbara samhälle.


Nyfikenhet och glädje utgör en stor drivkraft när färdigheter, förmågor och kunskaper Lärs för Livet.

Ett av skolans trevliga klassrum

Skolans fina bibliotek

Skolan idag

Skolans arbete utgår från skollagen och rådande läroplan. Vi har mycket kompetenta lärare som uppfyller behörighetskraven.


 Vi har en utmärkt skolrestaurang som levererar goda hemlagade måltider (frukost, lunch och mellanmål).  


Områden som prioriteras är utomhuspedagogik och rörelse. Vrena Friskola vill också ligga i framkant när det gäller IT i undervisningen och därför görs fortlöpande satsningar inom det området.


Förutom att vi har nära till natur såsom skogar, ängar och sjöar har vi också en härlig skolgård med rika möjligheter till rörelse. Med ideella krafter utvecklar vi vår skolgård med ny utrustning som erbjuder varierad motorisk träning. På vintern "förvandlas" fotbollsplanen till isbana och skridskoåkning blir en naturlig del av idrotten, rasten och fritidstiden.


En del av lokalsamhället


Samarbete med företag och föreningar på orten berikar och utvecklar skolan, så även ideella insatser från privatpersoner. Det är något som vi är mycket tacksamma över. Ytterligare ett samarbete som vi värdesätter högt är det med andra friskolor. Vrena friskola har både pedagogiskt utbyte och elevsamarbete med Kvarsebo och Lästringe friskola (Blommenbergska).


Vår historia


Vrena Friskola startade hösten 2012 efter kommunens beslut att flytta mellanstadiet från orten. Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena var stort och ortsborna bildade tidigt en förening med målet att driva en friskola i Vrena.

Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti 2012 öppnades skolans portar under högtidliga former!

Förutom styrelsen har många ortsbor bidragit i arbetet på flera olika områden. Många lokala sponsorer bidrog generöst i starten och bidragen användes för extra satsningar för eleverna.

För att underlätta samarbetet mellan elever, föräldrar och skola använder vi det

webbaserade verktyget Unikum.

Där finns möjligheter att samarbeta kring mål, planer, dokumentation, kommunikation och kvalitet i skolan. Här kan du logga in:

Läsårstider


Vårterminen 2020

Lov:

  • Sportlov, vecka 8, 17 - 21 feb
  • Påsklov, vecka 15, 6 - 13 apr
  • Första maj, 1 maj
  • Kristi himmelsfärdsdag 21 maj
  • Lovdag 22 maj
Höstterminen 2020

Tisdag 18 augusti - torsdag 17 december


Vårterminen 2021

Fredag 8 januari - fredag 11 juniYtterligare information om nästa läsår kommer senarePlanerings- och studiedagar

2019/2020


 • Måndag 19 aug 2019 - Samtliga anställda inkl Kvalitetsseminarium kvällstid

 • Tisdag 17 sept 2019 -  Skolans personal

 • Måndag 25 nov 2019 - Samtliga anställda

 • Tisdag 7 jan 2020 - Samtliga anställda inkl Kvalitetsseminarium kvällstid

 • Onsdag 11 mars 2020 - Skolans personal

 • Måndag 15 juni 2020 - Samtliga anställda inkl Kvalitetsseminarium kvällstid

Ledighet


Om ni önskar ledigt för ert barn, se flik DokumentVrena Friskola

Tärnövägen 2, 611 73 Vrena

tel: 070 - 218 71 24

e-post: info@vrenafriskola.se