Fritids

- ”Det bästa med Fritids är att det finns många bra leksaker”


Liam 8 år

Skridskoåkning på isbanan på skolgården

Vårt fritidshem erbjuder barnen en meningsfull fritid och är ett stöd i deras utveckling. Vi arbetar aktivt för att få en väl fungerande barngrupp där alla accepteras som individer. Vi har både planerade och fria aktiviteter. Man kan göra saker tillsammans eller dra sig undan för att pyssla eller läsa. Inomhus har vi tillgång till byggrum, läsrum, pysselrum och ett stort allrum.


En gång i månaden har vi besök av kyrkans kantor som spelar spelar piano och lär barnen sånger med tillhörande rörelser.


Skolgården inbjuder till klättring i både berg och träd. I skogen byggs det kojor i olika material.


Oavsett ålder är det mycket sport och lek på eftermiddagarna.


Fritidshemmet är öppet mellan kl. 6.30 och 17.30. De barn som kommer tidigare eller går senare får vara en stund på vår förskola. Frukost serveras i skolans matsal. Mellis intas i våra egna lokaler.


- ”Härlig personal och en fin skolgård med möjlighet till roliga lekar.”


Mamma 44 år