Föreningen

Vrena Friskola drivs som ideell förening, Friskoleförenings styrelse för 2019 ser ut enligt följande,

Ordförande

Päivi Hellberg

Vice Ordförande

Jürgen Lindmark

Sekreterare

Helena Karlsson (adj.)

Kassör

Eva CarlssonÖvriga ledamöter

Enligt årsmöte 25 oktober 2018:


Desirée Farneborn Regner


Anette Forsberg


Peter Lundgren
Vår historia

Vrena Friskola startade hösten 2012 efter kommunens beslut att flytta mellanstadiet från orten. Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena var stort och ortsborna bildade tidigt en förening med målet att driva en friskola i Vrena.

Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti 2012 öppnades skolans portar under högtidliga former!

Förutom styrelsen har många ortsbor bidragit i arbetet på flera olika områden. Många lokala sponsorer bidrog generöst i starten och bidragen användes för extra satsningar för eleverna.

Vrena Friskola

Tärnövägen 2, 611 73 Vrena

tel: 070 - 218 71 24

e-post: info@vrenafriskola.se