Grundskola F-6

Vrena Friskola är en liten skola på landet som erbjuder en lugn miljö i vacker natur. Miljön på skolan präglas av trygghet och gemenskap, alla barn blir sedda för sin unika person.

 

Lärare, elever och föräldrar visar varandra respekt och tillit. Eleverna i Vrena Friskola känner framtidstro och engagemang för att vara med och bygga vårt globala och hållbara samhälle.

 

Nyfikenhet och glädje utgör en stor drivkraft när färdigheter, förmågor och kunskaper Lärs för Livet.

Ett av skolans trevliga klassrum

Skolans fina bibliotek

Skolan idag

Skolans arbete utgår från skollagen och rådande läroplan. Vi har mycket kompetenta lärare som uppfyller behörighetskraven.

 

 Vi har en utmärkt skolrestaurang som levererar goda hemlagade måltider (frukost, lunch och mellanmål).  

 

Områden som prioriteras är utomhuspedagogik och rörelse. Vrena Friskola vill också ligga i framkant när det gäller IT i undervisningen och därför görs fortlöpande satsningar inom det området.

 

Förutom att vi har nära till natur såsom skogar, ängar och sjöar har vi också en härlig skolgård med rika möjligheter till rörelse. Med ideella krafter utvecklar vi vår skolgård med ny utrustning som erbjuder varierad motorisk träning. På vintern "förvandlas" fotbollsplanen till isbana och skridskoåkning blir en naturlig del av idrotten, rasten och fritidstiden.

 

En del av lokalsamhället

 

Samarbete med företag och föreningar på orten berikar och utvecklar skolan, så även ideella insatser från privatpersoner. Det är något som vi är mycket tacksamma över. Ytterligare ett samarbete som vi värdesätter högt är det med andra friskolor. Vrena friskola har både pedagogiskt utbyte och elevsamarbete med Kvarsebo och Lästringe friskola (Blommenbergska).

 

Vår historia

 

Vrena Friskola startade hösten 2012 efter kommunens beslut att flytta mellanstadiet från orten. Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena var stort och ortsborna bildade tidigt en förening med målet att driva en friskola i Vrena.

Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti 2012 öppnades skolans portar under högtidliga former!

Förutom styrelsen har många ortsbor bidragit i arbetet på flera olika områden. Många lokala sponsorer bidrog generöst i starten och bidragen användes för extra satsningar för eleverna.

För att underlätta samarbetet mellan elever, föräldrar och skola använder vi det

webbaserade verktyget Unikum.

Där finns möjligheter att samarbeta kring mål, planer, dokumentation, kommunikation och kvalitet i skolan. Här kan du logga in:

Läsårstider 2017/ 2018

Hösten 2017

 

Förskola studiedag 18/8 (förskola stängt)

 

HT startar 21/8.

 

Höstlov, vecka 44

 

Studiedag 24/11 (förskola, fritids och skola stängt)

 

Jullov 22 dec-08 jan

 

HT slutar 21/12

Våren 2018

 

Studiedag 8/1 (förskola, fritids och skola stängt)

VT startar 9/1.

 

Sportlov, vecka 8

 

Påsklov, vecka 14

 

Kristihimmelsfärdsdag, 10 maj

 

Lovdag 11 maj

 

Studiedag 14/5 (förskola, fritids och skola stängt)

 

Nationaldagen 6 juni

 

VT slutar 15/6.

 

 

Ledighet

 

Om ni önskar ledigt för ert barn, finns ledighetsansökan under denna länk

eller på skolans expedition.

 

 

Vrena Friskola

Tärnövägen 2, 611 73 Vrena

tel: 070 - 218 71 24

e-post: info@vrenafriskola.se