Föreningen

Vrena Friskola drivs som ideell förening, Friskoleförenings styrelse för 2017-2018 ser ut enligt följande,

Ordförande

Päivi Hellberg

Vice Ordförande

Peter Lundgren

Sekreterare

Helena Karlsson

 

 

Kassör

Eva Carlsson

 

 

Övriga ledamöter

Pernilla Baldwin

 

Desirée Farneborn Regner

 

Anette Forsberg

 

Maria Lundkvist

 

Axel Wevel

 

Vår historia

Vrena Friskola startade hösten 2012 efter kommunens beslut att flytta mellanstadiet från orten. Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena var stort och ortsborna bildade tidigt en förening med målet att driva en friskola i Vrena.

Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti 2012 öppnades skolans portar under högtidliga former!

Förutom styrelsen har många ortsbor bidragit i arbetet på flera olika områden. Många lokala sponsorer bidrog generöst i starten och bidragen användes för extra satsningar för eleverna.

Vrena Friskola

Tärnövägen 2, 611 73 Vrena

tel: 070 - 218 71 24

e-post: info@vrenafriskola.se