Föreningen

Vrena Friskola drivs som ideell förening, Friskoleförenings styrelse för 2017-2018 ser ut enligt följande,

Ordförande

Päivi Hellberg

Vice Ordförande

Peter Lundgren

Sekreterare

Helena Karlsson

 

 

Kassör

Eva Carlsson

 

 

Övriga ledamöter

Enligt årsmöte 25 oktober 2018:

 

Desirée Farneborn Regner

 

Anette Forsberg

 

Jurgen Lindmark

 

Vår historia

Vrena Friskola startade hösten 2012 efter kommunens beslut att flytta mellanstadiet från orten. Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena var stort och ortsborna bildade tidigt en förening med målet att driva en friskola i Vrena.

Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti 2012 öppnades skolans portar under högtidliga former!

Förutom styrelsen har många ortsbor bidragit i arbetet på flera olika områden. Många lokala sponsorer bidrog generöst i starten och bidragen användes för extra satsningar för eleverna.

Vrena Friskola

Tärnövägen 2, 611 73 Vrena

tel: 070 - 218 71 24

e-post: info@vrenafriskola.se